Friday, May 17, 2019

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेचा निकाल जाहीर


जत,(प्रतिनिधी)-
 महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत दिनांक 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी घेण्यात आलेल्या पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (. 5 वी), शासकीय विद्यानिकेतन प्रवेश परीक्षा, आदिवासी विद्यानिकेतन प्रवेश परीक्षा, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विद्यानिकेतन प्रवेश परीक्षा आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (. 8 वी) चा अंतरिम (तात्पुरता) निकाल दिनांक 16 मे 2019 रोजी दुपारी 3 वाजता परिषदेच्या संकेतस्थळावर घोषीत करण्यात आला आहे.

सांगली जिल्ह्यात पाचवीसाठी 18 हजार 788 तर आठवीसाठी 13 हजार 347 विद्यार्थी परिक्षेस बसले होते. हा निकाल संकेतस्थळावर घोषित करण्यात आला असून शाळांना विद्यार्थ्यांचा निकाल त्यांच्या लॉग इनमधून तसेच पालकांना आपल्या पाल्यांचा निकाल संकेतस्थळावर पाहता येईल. विद्यार्थ्यांना गुणपडताळणी करून घ्यावयाची असल्यास संबंधित शाळांच्या लॉग इनमध्ये दिनांक 16 ते 27 मे 2019 या कालावधीत ऑनलाईन अर्ज उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. गुणांच्या पडताळणीसाठी प्रत्येक पेपरकरीता 50 रुपये याप्रमाणे शुल्काची रक्कम ऑनलाईन पेमेंटद्वारे भरणे आवश्यक आहे.
विद्यार्थ्याचे नाव, आडनाव, वडिलांचे नाव, आईचे नाव, शहरी / ग्रामीण, अभ्यासक्रम इत्यादीमध्ये दुरूस्तीसाठी दिनांक 27 मे 2019 पर्यंत संबंधित शाळेच्या लॉगीनमध्ये ऑनलाईन अर्ज उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. सदर अर्ज ऑनलाईन व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही पध्दतीने पाठविल्यास स्वीकारले जाणार नाहीत. विहीत मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या अर्जांचा विचार केला जाणार नाही. विहीत मुदतीत आवश्यक शुल्कासह ऑनलाईन प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार गुणपडताळणीचा निर्णय संबंधित शाळेच्या लॉग इनमध्ये अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर 30 दिवसांपर्यंत कळविण्यात येईल. विहीत मुदतीत ऑनलाईन आलेले गुणपडताळणी अर्ज निकाली काढल्यानंतर अंतिम निकाल व गुणवत्ता यादी प्रसिध्द केली जाईल, असे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे यांनी स्पष्ट केले आहे.

No comments:

Post a Comment