Sunday, March 1, 2020

म्हैसाळ योजनेतून जत तालुक्यातील सर्व तलाव भरून घ्या- प्रकाश जमदाडे

जत,(प्रतिनिधी)-
जत तालुक्यातील सर्व तलाव म्हैशाळ योजनेतून भरून घ्यावेत, अशी मागणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती प्रकाश जमदाडे यांनी एका निवेदनाद्वारे केली आहे. खासादर संजय पाटील यांनाही निवेदन देण्यात आले आहे.
1995 मध्ये म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेतून जत तालुक्यातील 21 हजार 400 क्षेत्र ओलीताखाली आणताना 16 लघुपाटबंधारे तलाव  व 2 मध्यम प्रकल्प भरून देणेची तरतूद करण्यात आली आहे.परंतु राजकीय इच्छाशक्ती नसल्याने व मराठावाडा, विदर्भ अनुशेष निधीअभावी आजतागायत ही योजना पुर्ण झालेली नाही.
परंतु गेल्या 4-5 वर्षात खासदार संजयकाका पाटील व तत्कालीन आमदार विलासराव जगताप यांच्या प्रयत्नाने या योजनेला गती आलेली आहे.उत्तरेला सनमडी पर्यंत तर दक्षिणेला बिळूर (केसराळ) तलावात पाणी आलेले आहे.उर्वरीत 48 वंचित व 17 अंशतः वंचित असलेल्या गावासाठी खा.संजय (काका) पाटील यांनी अधिकाऱ्यांमार्फत तयार केलेली योजना कार्यान्वित करावी.जत तालुक्यात एप्रिल 2019 ते सप्टेंबर 2019 पर्यंत फक्त 217 मि.मि इतका सरासरी पाऊस झाला आहे. तालुक्यामध्ये संख व दोड्डनाला मध्यम प्रकल्प,28 साठवण तलाव,78 पाझर तलाव,के.टी.वेअर व सिमेंट बंधारे इत्यादी भरून घेणे शक्य आहे. सध्या सर्व तलावातील पाणीसाठा मृत संचयाखाली आहे. मे 2019 मध्ये बनाळी, तिप्पेहळ्ळी, शेगांव, वाळेखिंडी, मिरवाड, व जिरग्याळ येथील तलावा शेजारील शेतकऱ्यांनी काही पैसे पाटबंधारे कार्यालयाकडे भरले आहेत. मात्र अद्याप त्यांना पाणी दिलेले नाही. आता कवठेमहांकाळ, तासगाव, मिरज येथील शेतकऱ्यांची मागणी नाही. त्यामुळे आपण आता जर जत तालुक्यातील तलाव व बंधारे भरून दिले तर एप्रिल व मे मध्ये पाणी टंचाई भासणार नाही.तसेच यापूर्वी पैसे भरलेल्या शेतकऱ्यांना पाणी मिळेल.एप्रिल व मे मध्ये प्रशासनावर ही पाणी टंचाईचा ताण येणार नाही. तरी कोणी मागणी केली किंवा कोणी पैसे भरले याचा विचार न करता प्रशासनाचा ताण कमी करणेसाठी व शेतक-यांसाठी म्हैशाळ योजना चालू करून जत तालुक्यात कॅनॉल मार्फत व नैसर्गिक प्रवाहाने जिथपर्यंत म्हैशाळचे पाणी जावू शकते तिथपर्यत पाणी सोडून साठवण तलाव व बंधारे इत्यादी भरून घ्यावेत व शेतकरी लोकांची सोया करावी,यामुळे पाणी टंचाई उद्भवणार नाही,असे निवेदनात म्हटले आहे.

No comments:

Post a Comment