Saturday, September 26, 2020

एका दारूच्या बाटली मागचे अर्थकारण*

 *एका दारूच्या बाटली मागचे अर्थकारण*

लक्षात ठेवा, एक बाटली मागे,

शासनाला महसूल,

वेटरला टीप,

हॉटेल व्यवसाय,

कर्मचारी रोजगार,

सोडा पाणी बाटली उद्योग,

फूड इंडस्ट्री,

चिकन मटण शॉप,

पोल्ट्री उद्योग,

शेळीपालन,

मसाले व इतर गृह उद्योग,

भंगारवाल्याला बाटली,

चकण्यामुळे बचत गटातील महिलांना पापडाची ऑर्डर,

असे अनेक अर्थचक्र या वर आहे,

परत जास्त झाली की दवाखाने आहेत,

 भानगडी झाल्या वर पोलीस व वकील आहेतच.

 आजपासून दारुडा अजिबात म्हणायचे नाही.

मग म्हणणार ना *अर्थसैनिक*?

●●●●●●

*शब्द*

माणसाजवळ त्याच्या आयुष्यभराची संपत्ती म्हणजे त्याचे चांगले विचार... कारण धन आणि बळ कोणत्याही माणसाला वाईट मार्गावर नेऊ शकतात. परंतु चांगले विचार माणसाला सदैव उत्तम कार्यासाठी प्रेरित करित असतात.

जीव लावणारे शब्द आयुष्य घडवतात तर जिव्हारी लागणारे शब्द आयुष्य बिघडवतात

शब्द प्रेम देतात, शब्द प्रेरणा देतात

शब्द यश देतात, शब्द नातं देतात

शब्द आयुष्यभर आणि आयुष्या नंतरही मनामनात जपणारी भावना देतात.

 शब्दांचं मोल जपलं की आपलं आयुष्यही अनमोल

होतं.

●●●●●

*वाचा विनोद*

समोरच्या अपार्टमेंटमधील ती पाच मिनिटं हात हलवत होती..

मग बंड्याने पण हात केला, तेवढ्यात बायकोने पाठीत रट्टा दिला, व म्हणाली ती खिडकीची काच

पुसतेय...


No comments:

Post a Comment