Saturday, September 26, 2020

*कुणावर तरी प्रेम करावे*

 *कुणावर तरी प्रेम करावे*

जमेल तसे प्रत्येकाने, कुणावर तरी प्रेम करावे!

कधी संमतीने, कधी एकतर्फी; पण, दोन्हीकडे सेम करावे!

प्रेम सखीवर करावे,

बहिणीच्या राखीवर करावे!

आईच्या मायेवर करावे,

बापाच्या छायेवर करावे!

प्रेम पुत्रावर करावे,

दिलदार शत्रूवरही करावे!

प्रेम मातीवर करावे,

निधड्या छातीवर करावे!

कोटर अंम कट्टा

शिवबाच्या बाण्यावर,

लतादीदींच्या गाण्यावर

सचिनच्या खेळावर आणि

वारकऱ्यांच्या टाळावरही

करावे!

 प्रेम पुलंच्या पुस्तकावर करावे,

गणपतीच्या मस्तकावरही करावे!

महाराष्ट्राबरोबरच देशावर आणि न चुकता

स्वतःवर जमेल तसे प्रेम करावे!

●●●●●

*ध्यान का करावे?*

लोक एकत्रितपणे साधना केल्याने त्यांच्या लहरी दूरवर

पसरतात आणि नकारात्मकता नष्ट करून सकारात्मकता निर्माण करतात. आइन्स्टाईनने

शास्त्रीय दृष्टिकोनातून सांगितले आहे की एका अणुचे

विघटन केल्यास तो त्याच्या शेजारील अनेक अणूंचे

विघटन करतो. त्यालाच आपण अणुविस्फ़ोट म्हणतो.

हीच गोष्ट आपल्या ऋषी-मुनींनी आपल्याला हजारो

वर्षांपूर्वी सांगितली आहे. आपण ध्यान केले तर आपल्या कुटुंबातील इतर व्यक्तींवरील सकारात्मक परिणाम आपल्यास दिसून येईल.

आपण आपली भौतिक, तसेच आध्यात्मिक प्रगती

ध्यानामुळे कमी श्रमात साधू शकतो. गरज आहे ती फक्त ध्यानातून स्वत:चा शोध घेण्याची.

●●●●●

*वाचा विनोद*

कोंबडीचे पिल्लू कोंबडीला विचारते,

'आई, माणसाच्या बाळाचे जसे नाव ठेवतात; तसे आपल्यात का नाही.'

 कोंबडी म्हणते, 'आपल्यात मेल्यावर ठेवतात. चिकन चिली, चिकन मसाला, चिकन लॉलीपॉप, चिकन तंदूर, चिकन ६५, चिकन सूप, चिकन मंचूरी.'


No comments:

Post a Comment