Saturday, September 26, 2020

जावयांचे प्रकार...

 *जावयांचे प्रकार...*

आपल्याकडे जावयाचे चार प्रकार पडतात...

१) साखऱ्या जावई :

साधारणतः २ टक्के जावई या प्रकारात मोडतात. ते १०० किलोमीटरपेक्षा लांब किंवा परराज्यात अथवा परदेशात असतात. त्या मुळे हे वर्ष-दोन वर्षातून सासुरवाडीला जातात. म्हणून या जावांना खाण्यासाठी गोड-धोड पदार्थ तसेच कपडेलत्ते देऊन यांचा मानपान होतो. चांगलीच बडदास्त असते याची. म्हणून हा साखऱ्या जावई... जावयांमध्ये उत्तम प्रकार हाच आहे...

२) भाकन्या जावई:

या प्रकारात ९५ टक्के जावई मोडतात. हे जावई सासुरवाडीच्या जवळपासच राहतात, तर काही एकाच शहरात राहतात. हे सासुरवाडीला वरचेवर जात असतात. तर काही वेळेस बायकोला तिच्या आई वडिलांची आठवण आली तर तिच्या सोबत जावे

लागते. यांचे जाणे येणे नेहमीचे असते त्यामुळे या जावयाला खाण्यासाठी जे घरात केले तेच वाढले जाते. तर कधी-कधी फक्त चहावर भागविले जाते... हा नेहमीचाच म्हणून काही खास मानपान नसतो, म्हणून हा भाकन्या जावई...

३) ढोकऱ्या जावई :

या प्रकारात २ टक्के जावई सापडतात. हे घरजावई असतात. या जावयाला घरात पाणी सुद्धा स्वतः घ्यावे लागते. तर कधी कधी घरात भाजीपाला, दुध असे आणून द्यावे लागते. झाड लोटीची कामे पण करावी लागतात. हा घरजावई म्हणून मानपान तर सोडा, पण दिवसांतून एक वेळेस तरी याचा अपमान नक्कीच केला

जातो. म्हणून हा ढोकऱ्या जावई...

४) दयावान जावई:

हा जावई सासरच्या लोकांना कायम मदत करतो. बायकोच ऐकतो. मेहुण्याला उसने पैसे देतो. त्याला सासरची मंडळी त्याला कायम गोड-गोड बोलून हरभऱ्याच्या झाडावर चढवून चांगलेच लुटतात. हा १-२ वर्षातून सासरी येतो, त्यावेळी त्याचेकडे आजूबाजूचे लोक दयेने बघतात म्हणून हा दयावान जावई...

आता तुम्हीच ठरवा आपण स्वत: कोणते जावई आहोत ते...?

●●●●●●

जो शर्यतीत धावणाऱ्या चाबकाचे फटके आणि चटके मिळतात म्हणून तो धावत राहतो. त्याला माहित नाही तो का धावतो?

जर आयुष्यामधे तुम्हाला फटके आणि चटके

पडत असतील तर परमेश्वर तुमचा राइडर आहे, तो फटके आणि चटके देतोय कारण तुम्ही जिंकणार

आहात!

●●●●●●

*विनोद*

तो : साहेब, हे बघा, हेल्मेट आहे डोक्यावर, पोल्युशन

सर्टिफिकेट, इन्शुरन्स, आरसी बुक सगळं आहे, अजुन काही राहिलंय?

साहेब : अरे पण गाडी कुठाय?

तो : तुम्ही दिसलात म्हणून मागे पार्क करून आलोय, कागदपत्र चेक करून घेतले, आता आणतो...


No comments:

Post a Comment