Wednesday, November 11, 2020

आपलं मार्केटिंग


मार्केटींग, सेल्स अवघड नाही... तो आपला जन्मजात गुण आहे स्वतःला ओळखा-१. लहानपणी आई बाबांकडे आग्रह करुन करुन चाॅकलेट, खेळणी मिळवली आहेत ?  २. शाळेत शिक्षकांसमोर नाटक करुन अर्ध्या दिवसाची सुट्टी मिळवली आहे ?  ३. काॅलेज मधे मस्तपैकी ड्रेस घालुन, स्टाईल मारुन छाप पाडलेली आहे ? ४. पालकांना कमी मार्क का पडलेत याचं समाधानकारक ऊत्तर दिलंय का कधी ? ५. एस.टी. बस मधून फिरताना अनोळखी लोकांशी कधी गप्पा मारल्यात ? ६. काॅलेज मधे ओरल एक्झाम देताना काहीही येत नसताना १५ मिनीटे एक्टरनल समोर ठामपणे कधी ऊभे राहीलात ?  ७. परिक्षेत काहीही येत नसताना तीन तास पेपर लिहीला आहे ? ८. एखाद्या कार्यक्रमात लोकांशी मोकळेपणाने गप्पा मरु शकताय ?  ९. कार्यक्रमात जाताना टाईट-फीट ड्रेसकोड मधे ऐटीत जाऊन लोकांचे लक्ष वेधुन घेण्याचे स्कील आहे?   १०. नविन काहितरी शिकण्याची वृत्ती आहे?  ११. ट्राय करायला काय जातंय, असा कधी विचार करता ?  १२. सर्वात महत्वाचे समोरच्याला तुमचे मत स्पष्टपणे सांगण्याची डेअरींग आहे ? आता लक्ष देऊन ऐका- यापैकी ३० टक्के प्रश्नांची ऊत्तरे "हो" असतील तर तुम्हाला मार्केटींग सुद्धा अवघड नाहीये... ही सगळी उदाहरणे मार्केटींगचीच आहेत. आणि वरिलपैकी एकही प्रश्नाचे उत्तर हो नसेल तरिही मार्केटींग अवघड नाही, फक्त शिकायला थोडा वेळ लागेल.  मार्केटींग, सेल्स म्हणजे वेगळ काही नसुन समोरच्याला आपलं प्रोडक्ट घेण्यासाठी कन्व्हींस करण्याची प्रोसेस आहे. यात एकदा रुळलं की ती एक‌‌ सवय होऊन जाते. सहज होणारी प्रक्रीया बनते. मार्केटींग, सेल्सचं‌ स्कील प्रत्येकात जन्मजात असतं. काही जणांना ते लवकर‌ गवसतं काहींना त्या फील्ड मधेच नसल्यामुळे गवसायला थोडा वेळ लागतो. पण हे स्कील प्रत्येकात थोडफार असतंच. मार्केटींग स्कील आपल्या रक्तात असतं, फक्त आपण ते ओळखलेलं नसतं. स्वतःलाओळखण्याची गरज आहे.  मार्केटींग अवघड‌ नक्कीच नाही, फक्त थोड्या प्रॅक्टीकल ज्ञानाची गरज आहे... पण त्यासाठी फील्ड वर प्रत्यक्षात उतरावं लागेल. मार्केटींग स्कील अनुभवाने समृद्ध होत असते. पुस्तकी ज्ञानाने किंवा कुणाचे लेक्चर ऐकुन मार्केटींग शिकता येत नाही. तुम्हाला प्रत्यक्ष व्यवसायात उतरावं लागेल, मगंच हे ज्ञान मिळू शकेल.

व्यवसाय अवघड नाही, शिकायला थोडा जड आहे...

त्यामुळे व्यवसाय साक्षर व्हा...  ऊद्योजक व्हा... समृद्ध व्हा...

●●●●●●●

कांहीं लोक इंग्रजीच्या उच्चाराचे 12 वाजवतात. कसे..... वाचा हा जोक.... असेही काहीं विद्यार्थी असतात कॉलेजात!

एक विदयार्थी (इंग्लिश टीचरला) : मॅडम, हे नटूरे म्हणजे काय...??? 

टीचर (प्रचंड टेंशन मध्ये) : नटूरे ....??? टीचर ला कांहीं त्या शब्दाचा अर्थ सांगता येईना.

(वेळ सावरून घेण्यासाठी) मी तुला नंतर सांगते माझ्या  ऑफिस मध्ये ये. हा तिथेही गेलाच. "सांगा ना मॅडम, नटूरे म्हणजे काय ते ......???"

टीचर : (अगदी घामाघुम) आता कायच करावं बुवा याला  "मी तूला उदया सांगु का.... ???"

टीचर रात्रभर परेशान!  डिक्शनरी शोध, इंटरनेट वर शोध, जिकडे तिकडे शोधाशोध ....प्रचंड त्रस्त ! दुसऱ्या दिवसी सुद्धा तेच, "मॅडम, नटूरे म्हणजे काय..... ???"

टीचर त्याला टाळायला लागली, हा दिसला की दुरून- दुरून जायला लागली. पण हा पठ्ठ्या पण काही पिच्छा सोडेना.

एक दिवस टीचर त्याला म्हणाली, " नटूरे हा शब्द तू विचारत आहे हा मराठी आहे का इंग्लिश ???

तो : इंग्लिश 

टीचर : स्पेलिंग सांग ..

तो : N-A-T-U-R-E

टीचरची अशी तळपायाची आग मस्तकाला गेली.

"हरामखोरा, आठवडाभर नुसता जिवाला घोर लावून ठेवला तू माझ्या जिवाला, या टेंशन मुळं उपाशी- तापाशी राहीले, रात्र-रात्र जागले. कुठेच असा शब्द सापडला नाही, आणि तू ...... मूर्ख कुठला...!!! नेचर ला नटूरे-नटूरे म्हणून परेशान करून सोडलं नुसतं, थांब तुला चांगली शिक्षा करते, कॉलेज मधून काढूनच टाकते"

तो : नाही हो मॅडम, तुमच्या पाया पडतो, आता पुन्हा नाही असं काही विचारणार मी.  प्लीज मला कॉलेज मधून काढू नका नाहीतर ... माझं  फुटूरे.....बर्बाद होईल.

फुटूरे....!( F-U-T-U-R-E)...... बर्बाद होईल हो. 

संकलन-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

No comments:

Post a Comment